Pages Navigation Menu

Twoja regionalna baza firm

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Łódzkie Towarzystwo Naukowe powstało w 1936 roku w czasach okupacji podczas, których dokonane reformy społeczno-polityczne miały ogromny wpływ na jego funkcjonowanie. Status opiera swoją działalność na popieraniu rozwoju nauki we wszystkich dziedzinach szczególnych dla miasta i regionu Łodzi. Celem jest rozbudzenie życia naukowego na tym terenie oraz dążenie połączenia owego środowiska w stosunku do władz i społeczeństwa. Działalność ŁTN koncentruje się wokół integracji środowiska akademickiego, działalności wydawniczej, naukowo-badawczej, edukacyjnej oraz promocji osiągnięć naukowych. Szeroka gama działalności jest możliwa dzięki zrzeszeniu samodzielnych pracowników naukowych wszystkich państwowych łódzkich uczelni wyższych, instytutów resortów oraz placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

 

Informacje na temat firmy

Adres: ul. M.Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Telefon kontaktowy: +48 42 665 54 59

Poczta: biuro@ltn.lodz.pl

Strona internetowaltn.lodz.pl