Pages Navigation Menu

Twoja regionalna baza firm

Kandela Pomiary

Kandela Pomiary

Pomiary dokonywane przez firmę Kandela Pomiary, dokonywane są głównie w środowisku pracy. Fachowcy, dzięki dysponowaniu profesjonalnym sprzętem, przeprowadzają pomiary dotyczące natężenia oświetlenia, hałasu i drgań. Oprócz tego, możliwe jest badanie zawartości pyłów i czynników chemicznych w powietrzu.

Próbki pobierane z miejsca pracy są badane w nowoczesnym laboratorium.

Firma Kandela Pomiary może reprezentować Państwa przed różnymi organami, np. Sanepidem, Państwową Inspekcją Pracy oraz Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Kandela Pomiary

Adres: ul. Orla 6/8, 95-200 Pabianice

Telefon kontaktowy: +48 507 574 574

Poczta: biuro@kandela-pomiary.pl

Strona internetowa: www.kandela-pomiary.pl