Pages Navigation Menu

Twoja regionalna baza firm

Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

Szukasz radcy prawnego, który pomoże Ci z cesją lub przekształceniem Twojej firmy medycznej?

Zapoznaj się z pełną ofertą na stronie internetowej Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

Wspomniana kancelaria prawna pomoże Ci zarówno w utwo­rze­niu całkowicie no­wej fir­my w miej­sce do­tych­cza­so­wej, do­ko­nu­jąc ce­sji praw i obo­wiąz­ków, a także i w prze­kształ­ce­niu dotych­cza­so­wej for­my praw­nej w in­ną.

Warto wspomnieć, że zmia­na for­my praw­nej ge­ne­ru­je licz­ne ko­rzy­ści takie jak np. wy­mier­ne ko­rzy­ści po­dat­ko­we.

Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. zajmuje się również sprawami związanymi z ochroną danych osobowych oraz prawem biznesowym.

 

Informacje na temat firmy

Adres: ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań

Telefon kontaktowy: 792 304 042

Poczta: sekretariat@pawelczyk-kozik.pl

Strona internetowa: https://pawelczyk-kozik.pl/