Pages Navigation Menu

Twoja regionalna baza firm

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. jest liderem w przygotowywaniu i realizacji Programów Ograniczenia Emisji, skierowanych do gmin, które pragną ograniczyć niekorzystny wpływ wykorzystywania pieców węglowych jako źródła ciepła i produkcji tzw. niskiej emisji. Program ma na celu zmniejszenie zużycia paliw, wykorzystywanych do celów grzewczych, na rzecz odnawialnych źródeł energii, jak również pozyskiwanie dotacji unijnych na te dokonanie tych zmian. Zakres prac wykonywanych przez operatora na rzecz działań według założeń gospodarki niskoemisyjnej, obejmuje określenie procedur realizacji, nawiązanie współpracy z służbami gminy, a także inwentaryzacja źródeł ciepła i audyt energetyczny.

Informacje na temat firmy

Adres:  ul. Błękitna 12,  42-622   Świerklaniec

Telefon kontaktowy:  600 243 782

Poczta:  biuro@ekoscan.pl

Strona internetowa: http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/