Pages Navigation Menu

Twoja regionalna baza firm

Bestgum Polska – wulkanizacja taśm i produkcja wyrobów gumowych

Bestgum Polska – wulkanizacja taśm i produkcja wyrobów gumowych

Bestgum Polska to przedsiębiorstwo oferujące szerokie usługi wiertnicze i wiercenie i czyszczenie studni, m.in.: wiercenie studni hydrogeologicznych w celu odwodnienia wyrobisk górniczych metodą obrotowo-udarową na sucho do 60 m o średnicy końcowej 419 mm, tworzenie projektów odwodnienia wykopów budowlanych, przemysłowych, składowisk odpadów oraz kompleksowe wykonywanie projektów odwodnienia terenu metodą studni depresyjnych, rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych obszarów projektowanych inwestycji poprzez: wiercenia badawcze, rozpoznawcze i sondowania podłoża gruntowego, montaż i wymianę głębinowych agregatów pompowych.

Informacje na temat firmy

Adres: ul.Św.Barbary 3, skr. poczt. 8, 97-427 Rogowiec

Telefon kontaktowy:  (44) 737 18 50

Poczta: sekretariat@bestgum.pl

Strona internetowa:  www.bestgum.pl